1. Urval -> 2. Kontrollera frågor -> 3. Layout -> 4. PDF för utskrift

Antal frågor:

Kategorier som SKA vara infyllda

Barn
Vuxen

Djur och natur
Naturvetenskap och matematik
Klurigheter
Geografi
Människan

Kategorier som INTE ska vara infyllda

Barn
Vuxen

Djur och natur
Naturvetenskap och matematik
Klurigheter
Geografi
Människan